16 February 2019

நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம் : திருவிருத்தம் : நம்மாழ்வார்

நம்மாழ்வார் அருளிய திருவிருத்தத்தினை (2478-2577) அண்மையில் நிறைவு செய்தேன். அவற்றில் சில பாடல்களைப் பொருளுடன் காண்போம். பொய்ந் நின்ற ஞானமும், பொல்லா ஒழுக்கும், அழுக்கு உடம்பும்
இந் நின்ற நீர்மை இனி யாம் உறவாமை உயிர் அளிப்பான்,
எந் நின்ற யோனியுமாய், பிறந்தாய்! இமையோர் தலைவா!
மெய் நின்று கேட்டருளாய், அடியேன் செய்யும் விண்ணப்பமே. (2478)
எல்லா உயிர்களையும் பாதுகாப்பதற்காகப் பலவகைப்பட்ட பிறப்புகளையும் உடையவனாய் திரு அவதரித்தவனே! தேவர்களுக்குத் தலைவனே! பொய்ம்மை நிலைபெற்ற அறிவுடம, தீய நடத்தையும் அசுத்தங்களோடு கூடிய உடலும் (ஆகிய இவற்றோடு) இவ்வண்ணமான இயல்பை (பிறப்புத் துன்பத்தை) இனிமேல் நாங்கள் அடையாதபடி உனது அடியவனாகிய நான் சொல்லும் உண்மையான விண்ணப்பத்தை நின்று நீ கேட்டருள வேண்டும்.

மேகங்களே! உரையீர் - திருமால் திருமேனி ஒக்கும்
யோகங்கள் உங்களுக்கு எவ்வாறு பெற்றீர்? உயிர் அளிப்பான்
மேகங்கள் எல்லாம் திரிந்து, நல் நீர்கள் சுமந்து ;  நும் தம்
ஆகங்கள் நோவ வருந்தும் தவமாம் அருள் பெற்றதே? (2509)
மேகங்களே! திருமகள் கணவனான பெருமானது திருமேனியை ஒக்கும் படியான உபாயங்களை நீங்கள் எவ்விதத்தில் அடைந்தீர்கள்? அது பற்றிச் சொல்லுங்கள். உலகத்து உயிர்களைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு நீங்கள் நல்ல தண்ணீரைச் சுமக்கிறீர்கள். பெரிய வானங்களிலெல்லாம் திரிந்து உங்களுடய உடம்பு நோகும்படி வருத்தித் தவம் செய்தீர்களோ? ஆதனால் அப்பெருமானது அருளை நீங்கள் பெற்றீர்களோ?

மெல்லியல் ஆக்கைக் கிருமி, குருவில் மிளிர் தந்து ஆங்கே
செல்லிய செல்கைத்து :  உலகை என் காணும்? என்னாலும் தன்னைச்
சொல்லிய சூழல் திருமால் -  அவன் கவியாது கற்றேன்;
பல்லியின் சொல்லும் சொல்லாக் கொள்வதோ உண்டு, பண்டு பண்டே. (2525)
மென்மையான உடலை உடைய புழுவானது புண்ணிலே வெளிப்பட்டு, அவ்விடத்திலேயே நடமாடும்படியான இயல்பை உடையது. அது உலக இயல்பை, நடத்தையை எங்ஙனம் அறியும்? (அறியமாட்டாது. அதுபோல) என்னைக் கொண்டு பெருமானான தன்னைப் பாடுவித்த சூழ்ச்சியை உடைய திருமகள் கேள்வனுடைய புகழுரையை நான் யாதென்று அறிவேன்? பல்லியின் சொல்லையும் (பின் நிகழ்ச்சியை முன்குறிக்கும்) சொல்லாகக் கொள்வது மிகப் பழைய காலம் தொடங்கி நடந்து வருவதன்றோ?

இடம் போய் விரிந்து இவ் உலகு அளந்தான் எழில் ஆர் தண் துழாய்,
வடம் போது இனையும் மட நெஞ்சமே! நங்கள் வெள் வளைக்கே
விடம் போல் விரிதல் இது வியப்பே - வியன் தாமரையின்
தடம் போது ஒடுங்க மெல் ஆம்பல் அலர்விக்கும் வெண் திங்களே. (2553)

மடப்பக் குணமுடைய நெஞ்சமே!  எம் பெருமான் எல்லா இடங்களிலும் போய் வளர்ந்து இவ்வுலகத்தை அளந்துகொண்டவனுடைய குளிர்ந்த திருத்துழாய் மாலைக்கு நீ வருந்துகிறாய். தாமரை குவியவும் மென்மையான ஆம்பல் மலரவும் வரும் வெண்மையான சந்திரனை நம் வெளுத்த வளைகளைக் கழலச் செய்வதை நோக்கமாக உடையவன். அதற்காகவே தன் ஒளியை விஷம்போலப் பரவச் செய்கிறான். இது ஒரு ஆச்சரியமே!

ஈனச் சொல் ஆயினும் ஆக, எறி திரை வையம் முற்றும்
ஏனத்து உருவாய் இடந்த பிரான், இருங் கற்பகம் சேர்
வானத்தவர்க்கும் அல்லாதவர்க்கும் மற்று எல்லா எவர்க்கும்
ஞானப் பிரானை அல்லால், இல்லை நான் கண்ட நல்லதுவே. (2576)

நான் வெளியிடுகிற பேச்சு சிலரால் பழிக்கப்படும் சொல்லாக இருந்தாலும் இருக்கட்டும். என் இதயத்தைக் கவர்ந்த பெருமானாகிய ஞானப்பிரான் பிரளய வெள்ளத்தில் ஆழ்ந்த பூமியை கோட்டால் குத்தி எடுத்து வந்தவன்...அவனே என் நாயகனாவான். கற்பக மரங்கள் பொருந்திய சொர்க்கத்தில் பொருந்திய தேவர்களுக்குத் தலைவன் அவனே. மேலும் மனிதர்களுக்கும் நரகர் முதலியவர்களுக்கும் ஞானத்தைக் கொடுக்கும சுவாமி அவனே ஆவான். அந்த எம்பெருமானே அன்றி நானறிந்த நல்ல பொருள் வேறு இல்லை.

நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தம் : தொகுதி 3
உரையாசிரியர் :  முனைவர் இரா.வ.கமலக்கண்ணன்
வர்த்தமானன் பதிப்பகம், 21, இராமகிருஷ்ணா தெரு, தியாகராய நகர், 
சென்னை 600 017, முதற்பதிப்பு 2011
தொலைபேசி : 99418 63542, 90949 63125, 93806 30192, 2814 4995, 2814 0347,
43502995

இதற்கு முன்னர் நாம் வாசித்தது: திருமழிசையாழ்வார் அருளிய நான்முகன் திருவந்தாதி

09 February 2019

கோயில் உலா : அகஸ்தியான்பள்ளி, குழகர் கோயில்

பொன்னியின் செல்வனில் கல்கி, பூங்குழலி கோடியக்கரையில் படகிலிருந்து இறங்கியபின் நடப்பனவற்றைக் கூறும்போது குழகர் கோயிலைப் பற்றிக் கூறுவார்.  
"..........மற்றொரு பக்கத்தில் குட்டை மரங்கள் அடர்ந்த காட்டின் நடுவில் கோபுரம் ஒன்று தலைதூக்கி நின்றது. அதனடியில் கோடிக்கரைக் குழகர், கோயில் கொண்டிருந்தார். சுமார் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஸ்ரீசுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இந்தக் கோடியக்கரைக்கு வந்தார். காட்டின் மத்தியில் தன்னந்தனியே கோயில் கொண்டிருந்த குழகரைத் தரிசித்தார். 


அந்தோ! இறைவா! இப்படி இந்தக் கடற்கரைக் காட்டின் மத்தியில் துணையின்றித் தனியாக இருந்தீரே? இருக்க வேறு இடமாயில்லை? பக்தர்கள் கூட்டங் கூட்டமாக உமது புகழைப் பாடிக்கொண்டிருக்கும் ஸ்தலங்கள் எத்தனையோ ருக்க ந்தக் கோடிக்கு வந்து பயங்கரக் காட்டிலே தனியே கோயில் கொண்டிருப்பதேன்? க்கொடியேனுடைய கண்கள் ந்தக் காட்சியையும் காண நேர்ந்ததே என்று மனமுருகிப் பாடினார்.... "

வேதாரண்யம் பகுதி சுற்றுலாவின்போது, சுந்தரர் பாடிய குழகர் கோயிலுக்கும், அகஸ்தியான்பள்ளிக்கும் சென்றுவந்தோம். தேவாரப்பாடல் பெற்ற தலங்களை அடுத்தடுத்து பார்த்தது மனதிற்கு நிறைவினைத் தந்தது. அங்கு செல்வோம், வாருங்கள்.  

அகத்தியான்பள்ளி
அகஸ்தியான்பள்ளி, வேதாரண்யம் கோடியக்கரை சாலையில் வேதாரண்யத்திலிருந்து ஒன்றரை  கிமீ தொலைவில் கோடியக்காடு என்னுமிடத்தில் உள்ளது. தேவாரப்பாடல் பெற்ற, காவிரியின் தென் கரையின் அமைந்துள்ள தலமாகும். ஞானசம்பந்தரால் பாடப்பெற்ற இங்குள்ள மூலவர் அகஸ்தீஸ்வரர் ஆவார். இறைவி மங்கைநாயகி என்றும் பாகம்பிரியாள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். சிவபெருமானின் திருமணக்கோலத்தைக் காண்பதற்காக அகத்தியர் தவம் இருந்த பெருமையுடையது. உள்ளூரில் அகத்தியர் கோயில் என்றே அழைக்கின்றனர். 


குழகர் கோயில்
அகத்தியான்பள்ளியை அடுத்து நாங்கள் சென்ற கோயில் கோடியக்கரையில் அமைந்துள்ள குழகர் கோயில் ஆகும். கோடியக்கரையை கோடிக்கரை என்றும், திருக்கோடி என்றும் அழைக்கின்றனர். குழகர் கோயில் உள்ள இடத்தினை கோடியக்காடு என்றும் கடல் உள்ள இடத்தினை கோடியக்கரை என்றும் கூறுகின்றனர்.  குழகர் கோயில், வேதாரண்யத்திலிருந்து கோடியக்கரை செல்லும் சாலையில் 10 கிமீ தொலைவில் உள்ளது. தேவாரப்பாடல் பெற்ற, காவிரியின் தென் கரையின் அமைந்துள்ள தலமாகும். அமைதியான சூழலில் இக்கோயில் அமைந்துள்ளது. சுந்தரரால் பாடப்பெற்ற இங்குள்ள மூலவர் குழகர் என்றும் அமுதகடேஸ்வரர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.  இறைவி மைத்தடங்கண்ணி என்று அழைக்கப்படுகிறார். சேரமான் பெருமாள் நாயனாருடன் வந்த சுந்தரர், கோயில் கடலருகே தனித்திருப்பதைக் கண்டு வருந்தி பாடியதாகக் கூறுவர். சுந்தரர், சிவபெருமான் இங்கு இருக்கும் நிலை குறித்து தன்னுடைய பாடலில் குறிப்பிடுகின்றார். சுந்தரர் பாடியதைப் போலவே இறைவன் தனித்துவிடப்பட்ட நிலையில் உள்ளார். கோடியக்காடு காட்டுப்பகுதி என்பதால் பாதுகாப்பிற்காக த்தலத்தில் முன் மண்டபத்தின் வலப்புறத்தில் காடுகிழாள் இருக்கிறாள்.  பிற கோயில்களுக்குச் சென்றபோது கிடைத்த அனுபவத்தைவிட சற்று வித்தியாசமான அனுபவத்தை இங்கு உணர முடிந்தது.
இலங்கையின் பின்புறம் கோடியக்காடு அமைந்துவிட்டதால், ராமர், ராவணனைப் பின் புறமாகச் சென்று தாக்குவது அழகல்ல என்று தனுஷ்கோடி சென்றதாகக் கூறுவர். ராமர் வந்ததை நினைவுபடுத்தும் வகையில் ப்பகுதியில் ராமர் பாதம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைப் பற்றி பிறிதொரு பதிவில் காண்போம்.

துணை நின்றவை
பூ.மா.ஜெயசெந்தில்நாதன், திருமுறைத் தலங்கள், வர்த்தமானன் பதிப்பகம்,2009 
விக்கிபீடியா
தினமலர் கோயில்கள்
பொன்னியின் செல்வன்

02 February 2019

கோடியக்கரை : "அழகான பிரதேசம்"

"கோடிக்கரையை நான் இதுவரையில் பார்த்ததில்லை. அந்தப் பிரதேசம் மிக அழகாயிருக்கும் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். இச்சந்தர்ப்பத்தில் அதையும் பார்த்துவிடலாம்" என்று நந்தினி ஆசைப்பட்டதைப் போல கோடியக்கரை மீது அனைவருக்கும் ஆசை வருவது இயல்பே. அண்மையில் கோடியக்கரைக்குச் செல்லும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. கோடியக்கரையைப் பற்றிய ஒரு பறவைப்பார்வையைக் காண்பதற்கு முன்பாக கோடியக்கரை பற்றி கல்கி பொன்னியின் செல்வனில் கூறுவதைப் பார்ப்போம்.  பின் கோடியக்கரை செல்வோம், வாருங்கள்.

“கோடிக்கரையிலிருந்து காவேரிப்பூம்பட்டினம் வரையில் சோழ நாட்டுக் கடற்கரையோரங்களில் வாயு பகவானின் லீலை செய்த வேலைகளை நன்கு பார்க்கும்படியிருந்தது. எத்தனையோ மரங்கள் வேரோடு பெயர்ந்தும், கிளைகள் முறிந்தும் கிடந்தன. வீடுகளின் கூரைகளைச் சுழிக்காற்று அப்படியே தூக்கி எடுத்துக்கொண்டு போய்த் தூர தூரங்களில் தூள் தூளாக்கி எறிந்து விட்டிருந்தது. குடிசைகள் குட்டிச் சுவர்களாயிருந்தன. கோடிக்கரைப் பகுதியில் எங்கே பார்த்தாலும் வெள்ளக் காடாயிருந்தது. கடல் பொங்கி வந்து பூமிக்குள் புகுந்து விட்டதோ என்று தோன்றியது. ஆனால் பூமிக்கும் கடலுக்கும் மத்தியில் இருந்த வெண்மணல் பிரதேசம் அந்தக் கொள்கையைப் பொய்ப்படுத்தியது. அந்த வெண்மணல் பிரதேசத்தில் ஆங்காங்குப் புதைசேறு இருந்த இடங்களில் மட்டும் இப்போது அதிகமாகத் தண்ணீர் தேங்கியிருந்தது. அப்படிப்பட்ட இடங்களில் இப்போது மனிதனோ மிருகமோ இறங்கி விட்டால், உயிரோடு சமாதிதான்! யானைகளைக் கூட அப்புதை சேற்றுக் குழிகள் இப்போது விழுங்கி ஏப்பம் விட்டு விடும்!... சுழிக்காற்று அடித்த இரண்டு நாளைக்குப் பிறகு கோடிக்கரைக்குப் பெரிய பழுவேட்டரையரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள்.”
 


 
கோடியக்கரை வன உயிரனச் சரணாலயம், (Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary) நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் கடற்கரையையொட்டி,   நாகப்பட்டினத்தில் இருந்து 60 கி.மீ தொலைவிலும், தஞ்சாவூரிலிருந்து 110 கி.மீ தொலைவிலும் அமைந்துள்ள சரணாலயமாகும்.

17.26 சதுர கி.மீ. பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்தச் சரணாலயத்தில் பல வகையான 100க்கும் மேற்பட்ட அரிய பறவை இனங்களும், கலைமான், நரி, புள்ளி மான், காட்டுப்பன்றி, முயல், காட்டுக் குதிரைகள், ஆமை, குரங்கு போன்ற விலங்குகளும் காணப்படுகின்றன. அண்டார்டிக்கா பகுதியில் இருந்தும் பறவைகள் இங்கு வருவதாகக் கூறுகின்றனர். இங்குள்ள காடுகள் வெப்பமண்டல உலர் பசுமைமாறா காடுகள் என்ற வகையினைச் சார்ந்தவையாகும். 150 வகையான தாவர வகைகளையும் இங்கு காணலாம். இங்கு 1000 ஆண்டுகள் பழைமையான சோழர் காலத்துக் கலங்கரை விளக்கம் ஒன்று சிதைந்த நிலையில் உள்ளது.

சிறந்த புவியலாளரும், வானவியலாளருமான தாலமி 1968க்கு முன் இதனைப் பற்றிப் பேசியுள்ளார். 
போர்த்துக்கீசிய வணிகர்கள் நாகப்பட்டினத்தில் தம் வணிகத்தை ஆரம்பித்த காலகட்டமான 16ஆம் நூற்றாண்டின் இடையில் கோடியக்கரை என்ற சொல் பயன்பாட்டிற்கு வந்ததாகும்.
1892க்கு முன்பாக கோடியக்கரையைச் சுற்றியுள்ள காடுகள் வருவாய்த்துறை மற்றும் கோயில் டிரஸ்டிகளால் நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தது. வன நிர்வாகம் தொடர்பாக செயல்பாடுகள் 1892இல் ஆரம்பித்தன. அப்பகுதியில் இருந்த சன்யாசி முனிவர் கோயிலுக்கு அருகிலிருந்த இடம் ஆங்கிலேயர்களால் வேட்டையாடும் தளமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.
1911இல் அப்பகுதி திருச்சி தஞ்சாவூர் வனப்பிரிவு கட்டுப்பாட்டின்கீழ் வந்தது.  1922இல் சென்னை அரசின் மன்னார்குடி வருவாய்த்துறை அலுவலர் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்தது.
1938இல் கோடியக்கரை விரிவாக்கப்பகுதிகள் தற்போதுள்ள பகுதிகளோடு இணைக்கப்பட்டன.
1950இல் இதன் கட்டுப்பாடு திருச்சிராப்பள்ளி வனப் பிரிவின்கீழும், 1957இல் தஞ்சாவூர் பிரிவின் கீழும், 1965இல் சென்னை மாநில வனத்துறை அலுவலர் அலுவலகத்தின் கட்டுபாட்டிலும் வந்தது.
1962இல் பறவையியலாளர் சலீம் அலி இப்பகுதியின் முக்கியத்துவத்தினை வெளியுலகிற்கு எடுத்துரைத்தார்.
1967இல் காப்பகம் அமைக்கப்பட்டு, தஞ்சாவூர் வனப்பிரிவின் கட்டுப்பாட்டிலும், தொடர்ந்து 1986இல் நாகப்பட்டினம் வனப்பிரிவின் கட்டுப்பாட்டிலும் செயல்பட ஆரம்பித்தது.
வேதாரண்யத்திலிருந்து உப்பினை ஏற்றுமதி செய்ய 1936இல் ரயில்வே லைன் அமைக்கப்பட்டது. 1988இல் ரயில் சர்வீஸ் நிறுத்தப்பட்டு, 1995இல் தண்டவாளங்கள் அகற்றப்பட்டன.  இரண்டாம் உலகப்போரின்போது ராடார் ஸ்டேஷன் அமைக்கப்பட்டது.
1991 முதல் ஒவ்வோராண்டும் வன விலங்குகளின் கணக்கெடுப்பு நடைபெற்றது.
1959 முதல் பம்பாய் இயற்கை வரலாற்று அமைப்பு (The Bombay Natural History Society) பறவைகளின் வருகை குறித்து ஆய்வு நடத்தி வருகிறது.
9 மார்ச் 1998இல் 45 மீ. (148 அடி) உயரமுள்ள புதிய கலங்கரை விளக்கம் கோடியக்கரை கடற்கரை அருகே அமைக்கப்பட்டது.
வேகமாக வருகின்ற வாகனங்களால் விலங்குகள் கொல்லப்படுவதைத் தடுக்க 1999இல் வேதாரண்யம் கோடியக்கரை சாலையில் அதிகமான வேகத்தடுப்பான்கள் அமைக்கப்பட்டன.
26 டிசம்பர் 2004 சுனாமியின்போது 3 மீ (10 அடி) உயர கடலலைகள் கடற்கரையைத் தாக்கின. அப்பகுதி முழுவதும் கடலால் சூழப்பட்டிருந்தது. சரணாலயம் பெரிய பாதிப்பின்றி இதனை எதிர்கொண்டபோதும், பெரிய அலைகளால் 5525 பேர் நாகப்பட்டின மாவட்டத்தின் பகுதிகளில் இறந்தனர்.

கோடியக்கரை பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த சரணாலயத்தை பார்வையாளர்கள் காலை 6.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை பார்வையிடலாம். நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்கள் இப்பகுதிக்கு வர ஏற்ற மாதங்களாகும். பறவைகளைப் பார்க்க விரும்புவோர் அக்டோபர் முதல் ஜனவரி மாதம் வரையிலும், விலங்குகளைப் பார்க்க விரும்புவோர் மார்ச் முதல் ஆகஸ்டு வரையிலும் இங்கு வரலாம்.
கோடியக்கரை கடற்கரையில் மனைவி திருமதி பாக்யவதியுடன்
சோழர் கால கலங்கரை விளக்கத்தில் ஆசிரியர் திரு சித்திரவேலுவுடன் 
கடற்கரையில் மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல ஆயத்தமாவது தொடங்கி, தொடர்ந்து கோடியக்கரை சரணாலயம் பயணித்தோம். அங்கிருந்த பசுமையான செடிகளும், இயற்கைச்சூழலும் மனதிற்கு நிறைவாக இருந்தது. ஆங்காங்கே பறவைகளையும், சில விலங்குகளையும் காணமுடிந்தது. தமிழகத்தில் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான இடங்களில் ஒன்றாக இந்த சரணாலயம் இருப்பதை அறியமுடிந்தது. 

26 January 2019

விக்கிபீடியாவில் 700ஆவது பதிவு

6 ஜுலை 2014இல் தமிழ் விக்கிபீடியாவில் எழுதத் தொடங்கி, அண்மையில்  700 பதிவுகளை நிறைவு செய்துள்ளேன். வழக்கம்போல புகைப்படங்களை பொதுவகத்தில் (wikipedia commons) பதிந்துவருகிறேன். தமிழில் வெளிவராத, தேவையான என கருதப்படுகிற தலைப்புகளில் தொடர்ந்து எழுத முயற்சித்து வருகிறேன். அண்மையில் எழுதிய சில பதிவுகளைக் காண்போம்.

முதல் உலகப்போர் நிறைவுற்று 100 ஆண்டுகள் நிறைவான நிகழ்வு 11 நவம்பர் 2018இல் உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது. அதன்தொடர்பாக எழுதப்பட்டதுதான் வரலாற்று நிகழ்வுகள் என்ற நிலையில் முக்கியத்துவம் பெறுகின்ற 11.11.11 நூற்றாண்டு நினைவு என்ற தலைப்பிலான பதிவு. 

மகாமகத்தின்போது கும்பகோணத்திலுள்ள கோயில்களைப் பற்றி எழுதும்போது நான் எழுத விடுபட்டது பாடகச்சேரி சுவாமிகளைப் பற்றிய பதிவு. அண்மையில் நேரில் அங்கு சென்று பாடகச்சேரி ராமலிங்க சுவாமிகள் கூழ்ச்சாலை என்ற பதிவினை ஆரம்பித்தேன். பாடகச்சேரி சுவாமிகள் என்ற முதன்மைக்கட்டுரையில் அவரைப் பற்றிய விவரங்கள் காணப்பட்டன. இருப்பினும் கூழ்ச்சாலை பற்றிய பதிவின் முக்கியத்துவம் கருதி இப்பதிவு தொடங்கப்பட்டு, அவருடைய புகைப்படம் இரு பதிவிலும் சேர்க்கப்பட்டது. 

அறிஞர்கள் என்ற நிலையில், தமிழ்ப்பல்கலைக் கழகத்தில் அக்டோபர் 2018இல் துணைவேந்தராகப் பொறுப்பேற்ற கோ.பாலசுப்பிரமணியன் அவர்களைப் பற்றி நாளிதழ் செய்திகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு புதிய பதிவு ஆரம்பித்தேன். தொடர்ந்து அவருடைய புகைப்படத்தை எடுத்து பதிவில் இணைக்கவுள்ளேன். அதுபோன்று தமிழகத்திலுள்ள குறிப்பிடத்தக்க எழுத்தாளர்களில் ஒருவரான, தஞ்சையைச் சேர்ந்த சி.எம்.முத்து அவர்களைப் பற்றி விக்கிபீடியாவில் பதிவுகள் இல்லாததைக் கண்டேன். அவரைப் பற்றிய பதிவினைத் தொடங்கினேன். விரைவில் அவரைப் புகைப்படம் எடுத்து, இணைக்கவுள்ளேன்.


அண்மையில் துவங்கப்பட்ட பதிவுகளில் முக்கியமான பதிவாக நான் கருதுவது ஒற்றுமைக்கான சிலை என்ற தலைப்பில் அமைந்த பதிவாகும். சிலை திறக்கப்பட்ட 31 அக்டோபர் 2018 அன்று, ஆங்கில விக்கிபீடியாவில் அமைந்திருந்த கட்டுரையினை அடிப்படையாகக் கொண்டு, இப்பதிவு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. நிகழ்வு நடைபெறும்போதே பதிதல் என்ற நிலையில் கோயில்களின் குடமுழுக்கினை அதே நாளில் பதிந்தபோதிலும், இவ்வாறான ஒரு பதிவினை இப்போதுதான் முதன்முதலாகப் பதிகிறேன். தமிழ் விக்கிபீடியாவில் இருந்த விடுதலைச் சிலை என்ற தலைப்பில் அமைந்த சுதந்திரதேவி சிலை கட்டுரையினை அடிப்படையாகக் கொண்டு பதிவிட நினைத்தேன். ஆனால் ஆங்கில விக்கிபீடியாவில் Statue of Unity என்ற தலைப்பிலான கட்டுரையில் அதிகமான செய்திகள் இருந்ததால் அதனையே மொழிபெயர்த்து, கூடுதல் விவரங்களை பதிந்த நாளிலேயே பெற்று இணைத்தேன்.

ஆங்கில வெளிநாட்டு இதழ்களில் சிலவற்றைப் பற்றிய பதிவுகள் தமிழில் இல்லாத நிலையில் பாகிஸ்தானிலிருந்து வெளிவரும் டான், லண்டனிலிருந்து வெளிவரும் டேப்ளாய்ட் சன், மற்றும் தி கார்டியன் வீக்லி, உள்ளிட்ட இதழ்களைப் பற்றி ஆங்கில விக்கிபீடியா பதிவினை அடிப்படையாக வைத்து பதிவுகளைத் தொடங்கினேன். இந்த மூன்று இதழ்களும் நான் வாசித்து வருகின்ற இதழ்களாகும்.திருச்சிராப்பள்ளி வானொலி நிலையம் 80ஆவது ஆண்டு விழாவினைக் கொண்டாடிய தருணத்தில், அகில இந்திய வானொலி நிலையம் பற்றி பதிவு இருக்கின்றதா எனத் தேடியபோது அது இல்லாத நிலையில் திருச்சிராப்பள்ளி வானொலி நிலையம் என்ற தலைப்பில் புதிய பதிவினைத் தொடங்கினேன். சமய விழாக்கள் என்ற நிலையில் மதுரையில் நடைபெறுகின்ற படியளக்கும் விழா என்ற விழாவினைப் பற்றிய பதிவினை ஆரம்பித்ததோடு, அவ்விழா மானாமதுரை மற்றும் திண்டுக்கல் நடைபெறுவது தொடர்பான செய்திகளையும் சேர்த்தேன். அவ்வாறே ஞானசம்பந்தருக்கு சிவபெருமான் முத்துப்பந்தல் அளித்தது தொடர்பான விழா பட்டீஸ்வரத்தில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. இந்த ஆண்டு அவ்விழா நடைபெற்றபோது நேரில் சென்று, முத்துப்பந்தலுடன் உடன் வந்து, புகைப்படங்களை இணைத்து, முத்துப்பந்தல் விழா என்ற தலைப்பில் புதிய பதிவினைத் தொடங்கினேன்.
அண்மைக்காலத்தில் மிகவும் முக்கியப்பணியாக நான் கருதியது தேவார வைப்புத்தலங்கள் என்ற தலைப்பில் 147 கோயில்கள் கொண்ட பட்டியலை உருவாக்கி, அதற்கேற்றவாறு தேவார வைப்புத்தலங்கள் என்ற வார்ப்புருவினை அமைத்து 90 விழுக்காட்டுப் பணியினை நிறைவு செய்துள்ளேன். பட்டியலில் இல்லாத கோயில்களைப் பற்றி புதிய பதிவிட்டும், பட்டியலில் உள்ள கோயில்களைப் பற்றிய பதிவுகளை மேம்படுத்தியும் செய்யும் பணியினை விரைவில் நிறைவு செய்யவுள்ளேன்.

ஆங்கில விக்கிபீடியா அனுபவம்
இதே காலகட்டத்தில் ஆங்கில விக்கிபீடியாவில் Tiruverkadu Devi Karumariamman Temple என்ற தலைப்பில் அங்கு சென்று வந்த அடிப்படையில் புதிய கட்டுரை ஒன்றை ஆரம்பித்தேன். புகைப்படங்களை அந்தந்த கட்டுரைகளில் இணைக்கும் பணியினை மேற்கொண்டேன். 

என் எழுத்துப்பணிக்குத் துணைநிற்கும் சக விக்கிபீடியர்கள், வலைப்பூ நண்பர்கள், பிற நண்பர்கள், உறவினர்கள், குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி.

விக்கிபீடியா தொடர்பான பிற பதிவுகள்: 
மார்ச் 2017 விக்கிபீடியா போட்டியில் மூன்றாமிடம் பிடித்த தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக கண்காணிப்பாளர் : தினமணி
டிசம்பர் 2017 : விக்கிபீடியாவில் 600ஆவது பதிவு 


------------------------------------------------------------------------------------
அன்புடையீர், வணக்கம். 
நாளை நடைபெறவுள்ள என் இளைய மகனின் திருமணத்திற்கு 
உங்கள் வருகையையும், வாழ்த்தையும் அன்போடு எதிர்பார்க்கிறேன்.
மணமக்கள் : ஜ. சிவகுரு - சே. சிந்துமதி
மண நாள், நேரம் : 27 ஜனவரி 2019, காலை 9.00 - 10.30
நிகழ்விடம் : ஷண்முகப்பிரியா திருமண மண்டபம், பேருந்து நிலையம் அருகில், திருவையாறு, தஞ்சாவூர் மாவட்டம்
அன்புடன், ஜம்புலிங்கம்
------------------------------------------------------------------------------------

19 January 2019

அயலக வாசிப்பு : டிசம்பர் 2018

டிசம்பர் 2018இல் அயலகச் செய்தியில் கார்டியன், டெய்லி மெயில், ஏபிசி நியூஸ், சீனாடெய்லி, இன்டிபென்டன்ட் ஆகியவற்றில் வெளிவந்த சில செய்திகளைக் காண்போம்.   
சிங்கப்பூரையும், ஜெர்மனியையும் பின்னுக்குத் தள்ளிவிட்டு, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் கடவுச்சீட்டு (United Arab Emirates) உலகின் மிகச் சக்தி வாய்ந்த கடவுச்சீட்டு என்ற நிலையைப் பெற்றுள்ளது. அந்நாட்டு கடவுச்சீட்டினை வைத்துள்ளவர்கள் முன்விசா (prior visa) இன்றி 167 நாடுகளுக்குள் நுழையலாம். 113 நாடுகளுக்கு விசா இல்லாமல் செல்லலாம். 54 நாடுகளுக்கு அடைந்த பின் விசா (visas on arrival) என்ற நிலையில் செல்லலாம். கடந்த மாதம் மூன்றாமிடத்திலிருந்த இந்நாடு தற்போது முதலிடத்தைப் பெற்றுள்ளதாக கல்ப் நியூஸ் கூறுகிறது.

தென்னாப்பிரிக்காவிலுள்ள கலகாடி டிரான்ஃப்ரான்டியர் பார்க்கில் (Kgalagadi Transfrontier Park) ஓர் ஆமையை இரு சிங்கங்கள் தமக்கு இரையாக்க முயற்சிக்கின்றன. அந்த ஆமை கூட்டுக்குள் தன்னை உள்ளிழுத்துக்கொள்கிறது. பசியோடு உள்ள இரு சிங்கங்களும் தம் கூரிய பற்களாலும், நகங்களாலும் மாறி மாறி அந்த கூட்டினை உடைக்கவும், முயற்சித்துத் தோற்றுவிடுகின்றன. அக்காட்சியை பீட் வான் சால்க்விக் (Peet van Schalkwyk) என்பவர் படம் பிடித்துள்ளார். இச்செய்தியில் ரசிக்கத்தக்க மற்றொரு கூறு Turtle-y protected!இல் உள்ள Turtle-y என்ற சொல்லின் பயன்பாடு.

வெற்றிக்களிப்பில் விருது பெற மேடைக்கு வந்த கால் பந்தாட்ட வீராங்கனையிடம் கேட்கப்படக்கூடாத கேள்வியைக் கேட்க, மேடை நாகரீகம் கருதி நிதானத்தை கடைபிடித்து தன் கருத்தைக் கூறியவிதம் அருமை.

சீனாவில், தென் சீனக்கடற்கரையை ஒட்டி அமைந்துள்ள மாகாணங்களுள் ஒன்றான குவாங்டாங் (Guangdong) என்னுமிடத்தில் வகுப்பறைகளில், மாணவர்களின் கண் பார்வையினைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் அலைபேசிகள் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளன. மாணவர்கள் மின்னணு சாதனங்களை அறிவியல்பூர்வமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் வீட்டுப்பாடங்களை எழுதுவதற்கு மின்னணுக் கருவிகளுக்கு பதிலாக தாள்களையே பயன்படுத்த அவர்களை ஊக்குவிக்கவேண்டும் என்றும் பள்ளி நிர்வாகத்தி்னர் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

டைம் (Time) இதழின் 2018இன் சிறந்த நபராக (Person of the Year) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர் ஆவர். அவர்களில் வாஷிங்டன் போஸ்ட் இதழைச் சேர்ந்த ஜமால் கஷோகி உள்ளிட்ட, கொலை செய்யப்பட்ட மற்றும் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர்களும் அடங்குவர். அவர்களை பாதுகாவலர்கள் (The Guardians) என்று கூறுகிறது அவ்விதழ்.

லிட்டில் ஸ்டோன் (Little Stone) என்றழைக்கப்படுகின்ற மூன்று வயது குங்பூ குழந்தை க்யூஇ (Qi), தினமும் காலை 5.00 மணிக்கு படுக்கையை விட்டு எழுகிறது. ஷாவோலின் மாஸ்டராவதற்காக ஷாவோலின் கோயிலில் ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து தினமும் பயிற்சிகளை எடுத்துக்கொள்கிறது. பயிற்சி எடுக்க சேர்ந்தபோது தினமும் குழந்தை அழுததாகவும், பின்னர் பயிற்சியில் ஈடுபட ஆரம்பித்ததாகவும் அக்குழந்தையின் பயிற்சியாளர் (master, Abbot Yanbo ) கூறுகிறார். தாயின் நினைவு வரும்போது அவ்வப்போது அழ ஆரம்பிக்கின்ற அக்குழந்தை, தானாகவே கண்ணீரை துடைத்துக்கொண்டு இயல்பாக பயிற்சியில் இறங்கிவிடுகிறது என்றும் அவர் கூறுகிறார். அக்குழந்தை பயிற்சியெடுப்பது தொடர்பான படங்கள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பிரபலமாகிவருகிறது.

கேம்பிரிட்ஜ், காலின்ஸ், ஆக்ஸ்போர்டு அகராதிகளைத் தொடர்ந்து, மெரியம் வெப்ஸ்டர் அகராதி இந்த ஆண்டுக்கான சிறந்த சொல்லை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. மெரியம் வெப்ஸ்டர் அகராதி தேர்ந்தெடுத்த, 2018க்கான சிறந்த சொல் (Word of the Year, WOTY) Justice ஆகும். நீதித்துறையைப் (Justice Department) பற்றிக் குறிப்பிடும்போது நீதி (Justice) என்றே டிரம்ப் கூறுவாராம். கடந்த ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டு, இந்த சொல்லுக்கான தேடல் 74 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளதாகவும், நீதிக்கான வழியடைப்பு (obstruction of justice) என்ற அவருடைய சொல் பயன்பாடு, கடந்த ஆண்டைவிட 900 விழுக்காடு அதிகமாக, இத்தளத்தில் பார்க்கப்பட்டதாகவும், இந்த ஆண்டு முழுவதும் மக்கள் இந்த சொல்லையே அதிகம் சிந்தித்துக்கொண்டிருந்ததாகவும் அவ்வகராதி கூறுகிறது.

பிரிட்டனில் அதிக நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த இதழ் The Guardian (துவக்கம் 1821, கார்டியன்) என்கிறது அறிக்கை. கார்டியனை அடுத்து வாசிக்கப்படும் இதழ்களாக The Telegraph (1855, டெலிகிராப்), The Independent (1986, இன்டிபென்டன்ட்), The Times (1785, டைம்ஸ்), i (2010, ஐ, இன்டிபென்டன்ட் இதழின் சகோதர இதழ்) இதழ்களை அவ்வறிக்கை குறிப்பிடுகிறது. கார்டியன், டெலிகிராப், டைம்ஸ், இன்டிபென்டன்ட் ஆகிய இதழ்களை நான் படித்துள்ளேன். i என்ற இதழைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளும் வாய்ப்பு தற்பொழுதுதான் கிடைத்தது.

12 January 2019

நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம் : நான்முகன் திருவந்தாதி : திருமழிசையாழ்வார்

திருமழிசையாழ்வார் அருளிய நான்முகன் திருவந்தாதியை (2382-2477) அண்மையில் நிறைவு செய்தேன். அவற்றில் சில பாடல்களைப் பொருளுடன் காண்போம். இன்று ஆக, நாளையே ஆக, இனிச் சிறிது
நின்று ஆக, நின் அருள் என்பாலதே ; நன்றாக
நான் உன்னை அன்றி இலேன் கண்டாய் ; நாராயணனே!
நீ என்னை அன்றி இலை. (2388)
நாராயணனே! இன்றைக்காகவும், நாளைக்காகவும், இன்னம் சிறிது காலம் கழித்தாகவும் (என்றைக்கானாலும்) உன்னுடைய அருள் என்மீது ஏறிப்பாய்ந்தே தீரக்கடவது ஆம். நிச்சயமாக நான் உன்னை ஒழியப் புகலில்லாதவன் காண். நீயும் என்னைத் தவிர வேறொரு அடியனை உடையை அல்லை காண்.

ஆல நிழற்கீழ் அறநெறியை நால்வர்க்கு
மேலை யுகத்து உரைத்தான் மெய்த் தவத்தோன் - ஞாலம்
அளந்தானை, ஆழிக் கிடந்தானை, ஆல்மேல்
வளர்ந்தானைத் தான் வணங்குமாறு. (2398)
மெய்யான தவ நெறியையுடையவனான சிவன், உலகளந்தவனும், பாற்கடல் பள்ளிகொண்டவனும், ஆலிலைமேல் வளர்ந்தவனுமான பெருமானைத் தான் வழிபடும் நெறியாகிய நல்வழியை முன் யுகத்திலே ஓரால மரத்தின் நிழலிலே நான்கு முனிவர்களுக்கு உபதேசித்தான்.

கதைப் பொருள் தான் கண்ணன் திரு வயிற்றின் உள்ள 
உதைப்பளவு போதுபோக்கு இன்றி - வதைப் பொருள்தான்
வாய்ந்த குணத்துப் படாதது ; அடைமினோ
ஆய்ந்த குணத்தான் அடி. (2413)
உலகத்தில் விவரிக்கப்படுகின்ற பொருள்கள் யாவும் ஒரு நிமிட காலமும் ஓயாமல் எப்போதும் எம்பெருமானுடைய சங்கல்பத்தினால் பயனை அடைந்துள்ளன. (அப்படிப்பட்ட பெருமானுடைய) திருக்கலியாண குணங்களில் ஈடுபடாத பொருள் பயனற்றதே ஆகும். ஆகையால் சிறந்த திருக்குணங்களை உடைய அப்பெருமானின் திருவடிகளைப் பணியுங்கள்.

பதிப் பகைஞர்க்கு ஆற்றாது, பாய் திரை நீர்ப் பாழி,
மதித்து அடைந்த வாள் அரவம் - தன்னை - மதித்து அவன் தன்
வல் ஆகத்து ஏற்றிய மா மேனி மாயவனை
அல்லாது, ஒன்று ஏத்தாது, என் நா. (2455)
பகையான பெரிய திருவடிக்கு அஞ்சிக கடல் போலக் குளிர்ந்த திருப்படுக்கையைப் புகலிடமாக நம்பி வந்து பற்றிய பாம்பாகிய சுமுகனை ஆதரித்து அந்தக் கருடனுடைய வலிய உடலிலே ஏறவிட்டவனும், சிறந்த திவ்விய மங்கள விக்கிரகத்தை (திருமேனி) உடையவனுமான எம்பெருமானைத் தவிர வேறொன்றை எனது நாவானது தோத்திரம் செய்யாது.

இனி அறிந்தேன் ஈசற்கும் நான்முகற்கும் தெய்வம் ; 
இனி அறிந்தேன் எம் பெருமான்! உன்னை  -  இனியறிந்தேன்
காரணன் நீ ; கற்றவை நீ ; கற்பவை நீ ; நல் கிரிசை
நாரணன் நீ நன்கு அறிந்தேன் நான். (2477)
எம்பெருமானே! உன்னைச் சிவனுக்கும் பிரமனுக்கும் தெய்வமாக இப்போது திடமாகத் தெரிந்துகொண்டேன். எல்லா உலகங்களுக்கும் காரணபூதன் நீ! இதற்கு முன்பு அறியப்பட்ட பொருள்களெல்லாம் நீ! (என்கிற இதனையும்) இனி அறிந்தேன். கரரணமற்ற முறையில் பாதுகாப்பதையே நல்ல தொழிலாக உடையவனான நாராயணன் நீ என்பதை நான் நான்றாகத் தெரிந்துகொண்டேன்.


நாலாயிரத் திவ்யப் பிரபந்தம் : தொகுதி 3
உரையாசிரியர் :  முனைவர் இரா.வ.கமலக்கண்ணன்
வர்த்தமானன் பதிப்பகம், 21, இராமகிருஷ்ணா தெரு, தியாகராய நகர், 
சென்னை 600 017, முதற்பதிப்பு 2011
தொலைபேசி : 99418 63542, 90949 63125, 93806 30192, 2814 4995, 2814 0347,