30 December 2021

2021ஆம் ஆண்டின் சிறந்த சொல்

2021இன் சிறந்த சொல்லை (WOTY/Word of the year) ஆங்கில அகராதிகளும், டிஸ்னரி இணையதளமும் தெரிவு செய்துள்ளன. இவ்வாண்டின் சிறந்த ஆங்கிலச் சொற்களையும், அதற்கான  பின்னணியையும் காண்போம். 

ஆக்ஸ்போடு அகராதி

2021இன் சிறந்த சொல்லாக Vax (தடுப்பூசி) என்ற சொல்லை ஆக்ஸ்போர்டு அகராதி தேர்ந்தெடுத்துள்ளது. ஆக்ஸ்போர்டு அகராதியியலாளர்கள் ஆங்கில மொழித் தொகுப்பினைத் தேடியபோது அச்சொல் அவர்களால் குறிப்பிட்ட வகையில் அதிகமாக ஈர்த்ததாகவும், இந்த ஆண்டு வரை இச்சொல் மிகவும் அரிதாகவே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், செப்டம்பர் வாக்கில் அதன் பயன்பாடானது கடந்த ஆண்டோடு ஒப்பிடும்போது 72 பங்கு அதிகரித்தாகவும் இவ்வகராதி கூறியுள்ளது. இச்சொல் vax sites (தடுப்பூசி போடப்படும் இடங்கள்), vax cards (தடுப்பூசி அட்டைகள்), to getting vaxxed (தடுப்பூசி போடப்படுதல்), being fully vaxxed (முழுமையாகத் தடுப்பூசி போடப்பட்டிருத்தல்) என்பன பல சார்புச்சொற்களையும் உருவாக்கியுள்ளதாகவும், அவை அலுவல்சாரா முறையில் பயன்படுத்தப்படுவதாகவும், இச்சொல்லைத் தவிர வேறு எந்தசொல்லும் கடந்த ஆண்டு சூழலை இந்த அளவிற்கு ஈர்க்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது என்கிறது இவ்வகராதி. 

 கேம்பிரிட்ஜ் அகராதி


2021இன் சிறந்த சொல்லாக perseverence (விடாமுயற்சி) என்ற சொல்லைத் தேர்ந்தெடுத்து இன்று அறிவித்துள்ளதுகேம்பிரிட்ஜ் அகராதி. Perseverance என்றால் ஒன்றை சாதிக்க, நிறைவேற்ற சில சமயங்களில் ஆதிக நேரம் ஆனாலும்கூட, மேற்கொள்ளப்படுகின்ற தொடர் முயற்சி எனப்படும் என்றும் 2021இல் உலகம் முழுவதும் கோவிட்19 மற்றும் பல பிரச்னைகளை வாழ்வில் எதிர்கொண்டபோது தொடர்முயற்சி எடுத்து அதனை எதிர்கொண்டனர் என்றும் இவ்வகராதி கூறுகிறது. "கடினமான சூழலை மக்கள் எதிர்கொள்ளும்போது அவர்களைப் புகழ்கிறோம். அவ்வகையில் இச்சொல் ஓர் நேர்மறைச்சொல்லாகிறது. கேம்பிரிட்ஜ் அகராதியின் வலைப்பக்க வாசகர்கள் தம் ஆங்கில அறிவை வளர்த்துக்கொள்ள அதனைத் தொடர்ந்து வாசித்தும், பகிர்ந்தும், அதில் இடப்படுகின்ற பதிவுகளுக்கு மறுமொழி தந்தும் தம் மன உறுதியைக் கடைபிடித்துவந்துள்ளதைக் காண்கிறோம். வாசகர்களின் ஆதரவு எங்களுக்கு வெற்றியை ஈட்டித் தந்துள்ளது. நீங்கள் எங்கள் அகராதியை நாடுவதற்குக் காரணம் நாங்கள் தருகின்ற விளக்கங்கள் குறிப்பாக ஆங்கிலம் கற்போருக்காகவே அமைந்துள்ளன. அவை ஆங்கிலம் எந்த வகையில் உண்மையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்ற ஆழமான ஆய்வின்மூலமாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. கற்போரால் இச்சொல் அதிகமாகப் பயன்படுத்தாவிட்டாலும், உலகளாவிய நிலையில் இச்சொல்லானது 2021இல் 2,43,000 முறை பயன்படுத்தப்பட்டதை எங்களின் புள்ளிவிவரப்படி அறியமுடிகிறது. செவ்வாய்க்கிரகத்தில் நாசாவின் ரோவர் தரையிறங்கியபின்னர், 18 பிப்ரவரி முதல் 24 பிப்ரவரி வரை 30,847 முறை இச்சொல் தேடப்பட்டது. இச்சூழலில் 2021இன் சிறந்த சொல்லாக இச்சொல் தேர்ந்தெடுக்க இக்காரணிகள் துணையாக இருந்தன" என்கிறது இவ்வகராதி. நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற மொழியானது எந்த அளவிற்கு நடப்பு நிகழ்வுகளில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை இவை போன்ற காரணிகளே நிர்ணயிக்கின்றன.

மெரியம் வெப்ஸ்டர் அகராதி

2021இன் சிறந்த சொல்லாக Vaccine (தடுப்பூசி) என்ற சொல்லை மெரியம் வெப்ஸ்டர் அகராதி தேர்ந்தெடுத்துள்ளது. "நம் மதிப்பீடுகளை, எண்ணங்களை, ஆசைகளை வெளிப்படுத்த நாம் தினமும் சொற்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். கருத்தியல்ரீதி்யிலான மோதலில் அவை முக்கியமான பங்காற்றுகின்றன. 2021இல் இதுதான் நிகழ்ந்தது. 2020இல் வாழ்வில் பெரும் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்திய கொரோனா பரவலானது அரசியல்ரீதியான விவாதத்தையும், பிரிவிற்கான ஓர் ஆதாரத்தையும் உண்டாக்கியது. நம் காலத்திய பெரிய அறிவியல் நிகழ்வானது விவாதப்பொருளாக மாறியது. இச்சூழலில் தடுப்பூசி என்ற சொல் முக்கியமான இடத்தைப் பெறுகிறது" என்கிறது மெரியம் வெப்ஸ்டர் அகராதி.

 

காலின்ஸ் அகராதி

காலின்ஸ் அகராதி NTF என்ற சொல்லை இவ்வாண்டின் சிறந்த சொல்லாக அறிவித்துள்ளது. Non-fungible token என்பதன் சுருக்கமான NFT டிஜிட்டல் வடிவிலான அடையாளம் ஆகும். அதிகம் நாடப்படுகின்ற ஒளிப்படங்கள், வீடியோக்களுக்காக வர்த்தகத்தின்போது பரிமாறப்படுகின்ற டிஜிட்டல் விலைமதிப்பினை இது குறிக்கிறது. இதனை டிஜிட்டல் சொத்து என்று கூறலாம். .இவ்வகராதி இவ்வாண்டு தேர்ந்தெடுத்த 10 சொற்களில் இச்சொல் உள்ளிட்ட தொழில்நுட்பம் சார்ந்த மூன்று சொற்களும் அடங்கும் என்கிறது இவ்வகராதி.

டிஸ்னரி இணைய தளம்


2020ஆம் ஆண்டின் துருவப்படுத்தப்பட்ட நிலையும், இருத்தல் அல்லது சர்வதேசப்பரவல் காரணமான தாக்கங்களும் அவற்றை எதிர்கொள்ள பல வழிமுறைகளை நாம் 2021இல் கையாண்ட வகையில், alllyship (கூட்டு அல்லது கூட்டணி) என்ற சொல்லைத் தெரிவு செய்துள்ளது டிஸ்னரி இணையதளம். "ஓர் ஆண்டில் காணப்பட்ட பரவலை ஒற்றைய சொல்லில் அடக்கிவிடமுடியாது. இருந்தபோதிலும் இச்சொல் பலவற்றுடன் பின்னிப்பிணைந்த ஒரே சொல்லாகும். இந்த ஆண்டின் சிறந்த சொல்லாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இச்சொல் எங்கள் அகராதிக்குப் புதியது என்ற வகையில் சிறப்பினைப் பெறுகிறது. சமுதாயத்தின் அனைத்து நிலைகளிலும் உள்ள பாதிக்கப்பட்ட அல்லது குறிப்பிட்ட வகையிலான பிரிவிற்காக குழுவின் ஓர் உறுப்பினர் என்ற நிலையிலன்றி ஒன்றிணைந்து தம் தலைமைப்பொறுப்பிலும், பார்வையிலும் செயல்படுவதை இச்சொல் குறிக்கிறது" என்கிறது இவ்வகராதி.

2020இன் சிறந்த சொல்லாக "க்வாரன்டைன்" (கேம்பிரிட்ஜ்), "பான்டெமிக்" (மெரியம் வெப்ஸ்டர் மற்றும் டிஸ்னரி இணையதளம்),  "லாக் டவுன்" (காலின்ஸ்) ஆகியவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன. சிறந்த சொல்லைத் தெரிவு செய்ய இயலா நிலையைக் கூறியிருந்தது ஆக்ஸ்போர்டு அகராதி.

கொரோனா தீநுண்மியின் தாக்கம் இன்னும் குறையவில்லை என்பதை உணர்த்தும் வகையில் 2021இலும் அது தொடர்பான சொற்கள் அகராதிகளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழில் இவ்வாறாக ஆண்டின் சிறந்த சொல் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்ற ஒரு முயற்சி மேற்கொள்ளப்படும் நாள் விரைவில் வரும் என நம்புவோம்.      


துணை நின்றவை: மேற்கண்ட அகராதிகளின் தளங்கள்

20 December 2021

சாசனம் அரையாண்டிதழ் 4, 2021

சாசனம் அரையாண்டிதழ் 4, 2021 பிராமி வரி வடிவம் தொடர்பாக வெளிவரவுள்ள மூவிதழ் வரிசையில் முதல் இதழ் என்கிறது இதனை வெளியிட்டுள்ள கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட வரலாற்று ஆய்வு மையம்.
தமிழியின் காலம்:அண்மைக்கால கரியமில காலக்கணிப்புகள், தமிழ்பிராமி எழுத்துப்பொறிப்புகளும் ஆட்பெயர்களும், ஒரு பண்டைய தமிழ்க்கல்வெட்டு குறித்த மீள்வாசிப்பு, இலங்கையில் பிராமிக் கல்வெட்டுகள், இலங்கைப் பிராமிக் கல்வெட்டுகள் வெளிப்படுத்தும் சமய நிலை, இலங்கையில் தமிழ் அரச மரபின் தோற்றத்தை அடையாளப்படுத்திக் காட்டும் பிராமிச் சாசனங்கள், சங்க கால நெடுநிலை நடுகற்கள், உருவப்பொறிப்புள்ள சாதவாகனர் காசுகள், பெரிய தடாகம் மட்கலப்பொறிப்பு, நாயக்கர் கால இலக்கியங்கள் மற்றும் சிற்பங்கள் காட்டும் அணிகலன்களும் ஆடைகளும் என்ற தலைப்புகளில் தமிழ்க் கட்டுரைகளையும், Measuring Pearl: Text, Practice and Tradition of Pearl Measuring, The origin of the Tamil script, Portrait coins of the Satavahanas, Palaeographical study of Kushana Inscriptions, New coin with title "Pravuda Devaraya" of Vijayanagara Dynasty, Preserving Tamil Scripts: The Way towards their Digitization, Archival and Outreach, The Rediscovery of Brahmi, The Invention of the Brahmi Script என்ற தலைப்புகளில் ஆங்கிலக் கட்டுரைகளையும் கொண்டுள்ள இவ்விதழில் உரிய ஒளிப்படங்களும், வரைபடங்களும், அட்டவணைகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. இவையனைத்தும் வாசகர்களை நிகழ்விடத்திற்குக் கொண்டு செல்கின்ற உணர்வினைத் தருகின்றன.

துறைசார்ந்த சான்றோர்கள், தொல்லியல் அறிஞர்கள், வரலாற்றறிஞர்கள், ஆய்வாளர்களின் கட்டுரைகள் இடம்பெற்றுள்ள இவ்விதழ் துறைசார் ஆய்வாளர்களுக்கும், ஆய்வியல் நிறைஞர் மற்றும் முனைவர் பட்ட ஆய்வு மேற்கொள்கின்ற ஆய்வாளர்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான ஆதாரமாக அமையும். இவ்விதழ் கல்லூரி, பல்கலைக்கழகங்கள் உள்ளிட்ட கல்வி நிறுவன நூலகங்களில் இடம்பெற வேண்டிய இதழாகும். முகநூல் தொடங்கி பல தளங்களில் பல கண்டுபிடிப்புகளை தமிழுலகிற்கு அளித்துவருகின்ற வரலாற்று ஆர்வலர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும், வருங்கால வரலாற்றறிஞர்களுக்கும் இது ஒரு கையேடாக அமையும். அரியதோர் துறையில் கட்டுரைகளைக் கொண்டுள்ள இவ்விதழையும், அடுத்தடுத்து இப்பொருண்மையில் வெளிவரவுள்ள இதழ்களையும் வாங்கிப் பயன் பெற அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறேன்.

சிறந்த தலைப்புகளில் கட்டுரைகளை வழங்கியுள்ள கட்டுரையாளர்களுக்கும், தேர்ந்தெடுத்தக் கட்டுரைகளை செறிவாகவும், முறையாகவும் ஒருங்கிணைத்து உரிய இடங்களில் ஒளிப்படங்களையும், அட்டவணைகளையும் இணைத்து, பதியப்படும் வரலாறு நீண்ட காலத்திற்குப் பாதுகாக்கப்படவேண்டும் என்ற நன்னோக்கில் இதழ் முழுமையையும் உயர்தர வழவழப்பான தாளில் அச்சிட்டு வழங்கியுள்ள கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட தொல்லியல் ஆய்வு மையத்திற்கும், மதிப்புறு ஆசிரியர் முனைவர் மனோகரன், மதிப்புறு இணையாசிரியர் பொறியாளர் குமார், பதிப்பாளர் திரு சுகவன முருகன், மற்றும் ஆலோசர்களுக்கு மனம் நிறைந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இதழ் தேவைப்படுவோர் தொடர்புகொள்ள:
திரு சுகவன முருகன் (98426 47101)
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட தொல்லியல் ஆய்வுமையம், ஓசூர் 635 109
(மின்னஞ்சல் : kdhrckgi@gmail.com)
ஆண்டுக்கு இரு இதழ்கள்,
ஓர் இதழ் ரூ.400, ஓர் ஆண்டிற்கு ரூ.750.
சுமார் 200 பக்கங்கள்.

பேராசிரியர் இல.தியாகராசன் ஐயா அவர்கள் இயற்கை எய்திய செய்தி என்னைப் போன்ற ஆய்வாளர்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி. வரலாற்றுத்துறைக்கு ஒரு பேரிழப்பு.


1993-95இல் பௌத்த ஆய்வில் அடியெடுத்த வைத்தபோதிலும், அவரை முதல் முறையாகக் காணும் வாய்ப்பினை 1997இல்தான் பெற்றேன். முதல் சந்திப்பின்போது அவர் இப்பகுதியில் உள்ள புத்தர் சிலைகளைப் பற்றியும், பௌத்தம் தொடர்பான நூல்களைப் பற்றியும் கூறினார். அவர் சொன்னவற்றில் பல சிலைகளை நான் பார்த்துள்ளேன் என்று நான் கூறியபோது வியந்தார். அன்று முதல் வாய்ப்பு கிடைக்கும்போதெல்லாம் அவரைச் சந்தித்து ஆய்வு தொடரபாக உரையாடுவது வழக்கம். களப்பகுதியில் நான் கண்டுபிடித்த புத்தரைப் பற்றிய செய்திகளைப் பார்த்து மனமுவந்து பாராட்டியவர்.
பல ஆய்வாளர்கள் உருவாகக் காரணமாக இருந்தவர், எந்த நேரத்தில் சென்று கேட்டாலும் ஐயங்களைத் தெளிவிப்பவர், ஒரு நண்பரைப்போல பழகுபவர். அறிஞர்களிடம் பழகும்போது காணும் இடைவெளியை இவரிடம் காணமுடியாது. இயல்பாகப் பேசுவார். தமிழகத்தின் தலைசிறந்த தொல்லியல் அறிஞர். அரியலூர் கல்லூரி வரலாற்றுத் துறையின் மேனாள் பேராசிரியர். அன்னாரின் மறைவிற்கு ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்.
25 டிசம்பர் 2021

25 டிசம்பர் 2021இல் மேம்படுத்தப்பட்டது.